سه راه مساوی جوشی مانیسمان رده 80


سه راه مساوی جوشی مانیسمان رده 80 یکی از انواع این اتصالات بوده که برای کاربردهای

مختلف در صنایع گاز، آبرسانی، آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع سه راه ها از سه

سمت تشکیل یافته اند، که هر سه مسیر آن با یکدیگر مساوی بوده و به همین دلیل سه راه

مساوی گفته می شوند. این اتصالات به عنوان رابط، تقسیم کننده، متصل کننده، تغییر دهنده

ی مسیر حرکت لوله و کاهش سایز لوله ها کاربرد دارند. از این اتصالات برای عبور انواع

سیالات مایع و گاز استفاده می شود.

سه راهی با نافی های هم سایز، به سه راهی مساوی یا ساده معروف است.سه راه مساوی جوشی سایز ۲ و ۲/۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و ۲۰ سانتمزایا سه راه مساوی جوشی رده 80 بنکن:مقاومت در برابر زنگ زدگی

مقاومت در برابر سایش و خوردگی

مقاومت در برابر فشار و ضربه و جلوگیری از شکستگی و ترک‌خوردگی

جداره داخلی صاف و بدون زبری است و همین امر باعث عدم ایجاد رسوب در اتصالات می‌شود.

نصب سریع و آسان

تقسیم کننده و متصل کننده خطوط لوله‌ها

موجود بودن در رده‌های فشاری مختلف

مقاومت در برابر مواد شیمیایی و کودهای کشاورزی است.