تبدیل فولادی مانیسمان رده 80


تبدیل فولادی مانیسمان رده 80 بدون درز یکی از اتصالات فولادی پر کاربرد در خطوط لوله

کشی فولادی است، که به این نوع اتصال تبدیل فولادی مانیسمان نیز میگویند. از این تبدیل

فولادی برای تغییر دادن سایز خطوط لوله استفاده میگردد. نحوه اتصال تبدیل جوشی

مانیسمان به صورت جوش لب به لب به لوله ها انجام میگیرد، که این تبدیل از هر دو طرف

جوش میخورد.

انواع تبدیل فولادی مانیسمانتبدیل های جوشی در مصارف صنعتی و ساختمانی کاربرد دارد، که میتواند به دو صورت تبدیل صاف و تبدیل کج مورد استفاده قرار گیرد.

تبدیل صاف جوشی فولادی مانیسمان ( هم مرکز )

تبدیل کج جوشی فولادی مانیسمان ( غیر هم مرکز )از تبدیل صاف برای کاهش یا افزایش اندازه لوله مانیسمان استفاده می گردد. در خطوط عمودی از کاهنده صاف بدون درز استفاده می شود. برای اتصال تبدیل هم مرکز مانیسمان از جوشکاری استفاده می گردد.

از تبدیل کج نیز در مواردی استفاده می گردد که دو لوله در یک راستا نبوده و قطرهای متفاوتی داشته باشند.جنس تبدیل فولادی مانیسمان ( تبدیل جوشی بدون درز) از کربن استیل و آلیاژ A234 میباشدو

از این نوع اتصالات فولادی میتوان به صورت تو کار نیز استفاده کرد.

این نوع اتصالات جوشی مانیسمان مطابق با استاندارد ASME B16.9 تولید میگردد.

طبق جدول استاندارد لوله های مانیسمان، ضخامت همه تبدیل های هم مرکز مانیسمان با هم برابر میباشد.

تبدیل فولادی مانیسمان از سایز “1/2 الی “24 تولید می شود.از مزایای تبدیل فولادی مانیسمان میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تبدیل فولادی مانیسمان از فولاد مرغوب جهت جلوگیری از زنگزدگی تولید میگردد.

این نوع اتصالات فولادی مقاومت بالا و عمر طولانی نیز دارند.

بدون درز بوده و فشار بالایی را تحمل می کند

این نوع اتصالات فولادی قابلیت آب بندی کامل، نصب سریع و آسان به وسیله جوشکاری را دارد.

تبدیل فولادی مانیسمان از قیمت مناسبی برخوردار هستند.