تبدیل صاف (هم مرکز) جوشی رده 80


وظیفه ی تبدیل صاف مانیسمان رده 80 تغییر سایز خط لوله ها است که نحوه ی اتصال

تبدیل صاف مانیسمان به صورت جوشی می باشد . اگر نیاز باشد که لوله های غیر هم اندازه و

غیر هم سایز را به هم متصل کنیم بهترین گزینه برای انتخاب تبدیل صاف مانیسمان است .

تبدیل هم مرکز یا تبدیل صاف با نام انگلیسی Concentric Reducer، تبدیلی است که ورودی و خروجی آن روبروی هم و در یک راستا هستند.هر گاه دو لوله غیر هم سایز در یک مسیر هم راستا و هم مرکز باشند ، از تبدیل هم مرکز برای اتصال استفاده می کنیم.تبدیل صاف مانیسمان رده 80 همانطور که از نامش هم پیداست به دلیل مانیسمان بودن دارای هیچگونه جوشی بر روی سطح خود نبوده وکاملا بدون درز میباشد . از لحاظ ظاعری تبدیل صاف مانیسمان اتصالی است که دارای تقارن نسبت به محور خود میباشد . که همین موضوع کمک کرده است تا در تبدیل صاف مانیسمان در خطوط انتقال عمودی نقش موثری را داشته باشد . به دلیل متقارن بودن تبدیل صاف مانیسمان نام ( ردیوسر هم مرکز جوشی ) نیز به آن نسبت داده میشود . بیشترین کاربرد این اتصال مانیسمان ( تبدیل صاف مانیسمان ) در مواقعی است که دو لوله با قطر و سایز های متفاوت در راستا و هم مرکز با یگدیگر باشند , در این زمان برای اتصال دو لوله از تبدیل صاف مانیسمان استفاده میشود .