اتصالات مانیسمان جوشی رده 80


لوله مانیسمان رده ۸۰ با حجم ضخیم تولید می شود. جهت ساخت لوله مانیسمان رده ۸۰ و

رده ۴۰ از متریال یکسانی استفاده می ‌شود.اتصالات مانیسمان رده ۸۰ استحکام و استقامت

بالایی دارد.اصطلاح رده ۴۰ و رده ۸۰ به ضخامت دیواره لوله مانیسمان بر می گردد. شماره رده

معیاری میباشد که از طرف موسسه استانداردهای ملی آمریکا تعیین شده است. مطابق با

مقیاس موسسه، ضخامت دیواره لوله به رده‌ های ۱۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۶۰ تقسیم شده است.

اتصالات مثل زانو، سه راه، تبدیل، کپ با ضخامت معادل رده 80 با استاندارد ASME B16.9 برای جوش به لوله های رده 80 قابل استفاده می باشد که با در نظر داشتن به اندازه و جنس و کشور سازنده با قیمت های مختلف عرضه می گردد.فرمول شماره رده۱۰۰۰ x P/S = رده لولهP = فشار اجرایی با واحد MPaS = فشار مجاز با واحد MPa