اتصالات جوشی رده 80 اروپایی


اتصالات جوشی اروپایی یکی از قطعاتی است که در لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرد.

جوشی به گونه ای طراحی میشود که در محل مورد نظر با استفاده از جوشکاری به لوله، متصل

شود. از این قطعات در لوله کشی های گوناگون برای موارد مختلفی مانند: تغییر سایز لوله،

انشعاب گیری، تغییر جهت لوله، مسدود کردن مسیر لوله استفاده می گردد. اتصالات جوشی

در لوله کشی هایی با اهداف گوناگون صورت می گیرد. لوله کشی هایی برای عبور و انتقال

سیالاتی مانند: گاز، بخار، نفت، گاز و محصولات شیمیایی صورت می گیرد. البته انتقال سیالات

بخشی از این سیستم و اهداف محسوب می شوند.

مزایای اتصالات جوشی در مقایسه با سایر اتصالات:اتصالات از طریق جوشکاری، اتصالی ایمن و قوی بین لوله و انواع قطعات میباشند.

در اتصالات جوشی به ندرت نشتی به وجود می آید.

قیمت اتصالات جوشی از سایر اتصالات کمتر است؛ زیرا در این نوع اتصال، متریال کمتری مورد استفاده قرار می گیرد.

این اتصالات نیازی به سرویس های دوره ای کوتاه مدت ندارند.

سطح اتصال بین اتصالات جوشی و لوله به صورت یکنواخت است. به همین جهت اتصال با جوشکاری دارای افت فشار و اغتشاشات جریانی حداقلی میباشد.

نصب این اتصال آسان بوده و متریال به کار رفته در آن مرغوب و باکیفیت است.

حمل و نقل در این اتصالات نیز آسان میباشد.

ایمنی بیشتر و هزینه کمتری در اتصالات جوشی نسبت به اتصالات دیگر وجود دارد.

هزینه نصب در این فرآیند اتصال کمتر از سایر اتصالات نیز میباشد.لوله مانیسمان رده ۸۰ با حجم ضخیم تولید می شود. جهت ساخت لوله مانیسمان رده ۸۰ و رده ۴۰ از متریال یکسانی استفاده می ‌شود.لوله مانیسمان رده ۸۰ نسبت به لوله رده ۴۰ دارای استحکام و استقامت بیشتری می باشد.