اتصالات جوشی رده 80


اصطلاح رده ۸۰ به ضخامت دیواره لوله مانیسمان بر می گردد. شماره رده معیاری است که از

طرف موسسه استانداردهای ملی آمریکا تعیین شده است. مطابق با مقیاس موسسه،

ضخامت دیواره لوله به رده‌ های ۱۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۶۰ تقسیم شده است.

رده لوله نحوه اندازه‌ گیری‌ می باشد که به استاندارد ASME B 36.10 بر می گردد، که البته برای استانداردهای دیگر هم به کار رفته و با مخفف SCH نشان داده می ‌شود. SCH مخفف رده (Schedule) می باشد که معمولاً برای لوله‌ های استاندارد آمریکایی قابل استفاده می باشد و با یک پسوند عددی همراه است.به دلیل ابن که کاربرد اصلی لوله، انتقال مواد میباشد، اندازه قطر داخلی نقش بسیار مهمی را در انتخاب لوله ایفا می ‎کند. به این گزینه مهم، قطر اسمی (NB) نیز می گویند. در نتیجه اگر لوله قرار است مواد را با فشار بالایی منتقل کند، باید دارای استحکام و ضخامت دیواره مناسبی باشد. بنابراین ضخامت لوله در قالب رده توصیف می ‌شود که به معنی شماره رده لوله می باشد. این استاندارد تعریف ASME و مفهوم رده می باشد.اتصالات مثل زانو، سه راه، تبدیل، کپ با ضخامت معادل رده 80 با استاندارد ASME B16.9 برای جوش به لوله های رده 80 قابل استفاده می باشد که با در نظر داشتن به اندازه و جنس و کشور سازنده با قیمت های مختلف عرضه می گردد.