اتصالات جوشی رده 160


اتصالات جوشی به اتصالاتی گفته می شود که به صورت یک تکه بوده و با متریال مختلفی

مانند فولاد، استیل و آهن تولید می گردند. اتصالات جوشی باید از جهات مختلفی با لوله ها

مطابقت داشته باشند. متریال و آلیاژ آنها یکی از این موارد است. باید بین متریال لوله و

اتصالات آن هماهنگی ایجاد شود.

انواع اتصالات مانیسمان رده 160زانوی مانیسمان : برای تغییر جهت جریان مورد استفاده قرار میگیرد. زانوی مانیسمان با دو زاویه 90 درجه و 45 درجه تولید میگردد.سه راهی مانیسمان : برای انشعاب گرفتن از خطوط لوله اصلی استفاده می گردد. سه راهی مانیسمان به دو نوع سه راهی مساوی و سه راهی تبدیلی دسته بندی می شوند.

تبدیل مانیسمان: برای انجام تغییر سایزینگ در خطوط لوله از تبدیل مانیسمان استفاده می شود. تبدیل های مانیسمان بنکن دارای دو مدل تبدیل مانیسمان صاف و تبدیل مانیسمان کج است.

کپ مانیسمان: به وسیله کپ مانیسمان می تواند انتهای خط لوله کشی را مسدود نمود.

بوشن مانیسمان: برای اتصال خط رزوه ای به خط جوشی به صورتی که خط دنده ای به صورت روپیچ باشد مورد استفاده قرار می گیرد، بوشن های مانیسمان از داخل و به صورت تو پیچ رزوه می شوند.سردنده مانیسمان: همانند بوشن از سر دنده مانیسمان نیز برای اتصال خط رزوه ای به خط جوشی استفاده می گردد با این تفاوت که سردنده ها از رو و به صورت نری رزوه می شوند و اغلب برای شیرآلات برنجی مورد استفاده قرار می گیرند.