زانو جوشی فولادی یکی از اتصالاتی است که در صنایع

مشاهده

زانو 45 درجه جوشی قطعه ای است که به منظور

مشاهده

کاربرد زانو 45 درجه مانیسمان از زانویی 45 درجه در خطوط

مشاهده

زانو ۹۰ درجه که از لوله های بدون درز تولید

مشاهده

زانوی 90 درجه همانند زانوی 45 درجه به منظور تغییر

مشاهده

اتصالاتی از لوله ها که به صورت خمیده و زاویه

مشاهده

زانو فولادی یک اتصال لوله ای قابل جوشکاری و رزوه

مشاهده

زانو جوشی فولادی ELBOW SEAMLESS مطابق استاندارد ASME B169 به

مشاهده

زانوهای مانیسمان در انواع ۴۵ درجه و ۹۰ درجه مورد

مشاهده

در تولید زانو فولادی، از کربن استیل و استنلس استیل

مشاهده