سه راهی مستقیم A234 wpb (سه راهی A234 wpb Equal

مشاهده

اتصالات جوشی اروپایی یکی از قطعاتی است که در لوله

مشاهده

به علت ظرفیت فشار عمو‌میشان، لوله فولادی رده ۸۰ در

مشاهده

اصطلاح رده ۸۰ به ضخامت دیواره لوله مانیسمان بر می

مشاهده

لوله مانیسمان رده ۸۰ با حجم ضخیم تولید می

مشاهده

تبدیل جوشی مانیسمان از قطعه های استوانه که با اندازه

مشاهده

وظیفه ی تبدیل صاف مانیسمان رده 80 تغییر سایز

مشاهده

تبدیل فولادی مانیسمان رده 80 بدون درز یکی از اتصالات

مشاهده

در سیستم لوله‌کشی، لوله‌ها باید به یکدیگر متصل شوند و

مشاهده

سه راه جوشی رده 80 بنکن برای انشعاب گرفتن

مشاهده

سه راه تبدیلی مانیسمان رده 80 دارای دو سر با

مشاهده

سه راه جوشی رده 80 برای انشعاب گرفتن از

مشاهده

سه راه مساوی جوشی مانیسمان رده 80 یکی از انواع

مشاهده

اتصالات جوشی یکی از قطعاتی میباشد که در

مشاهده

اتصالات جوشی رده80 یکی از قطعاتی میباشد که در

مشاهده

مانیسمان به آن دسته از اتصالات فولادی میگویند که در

مشاهده